donkervoorden: Aalscholver

Aalscholver

Beschrijving

Aalscholver in een boomtop.